Mik azok a selectorok? Mire használja az ArticleSuggestion a selectorokat?

A selector az a szabványos “nyelv”, amivel az xml (és a html) kódokban egyszerű szöveges utasítással el tudunk érni egy adott elemet. Az egyszerű selector-okat lehet kombinálni, ezzel összetett selector-okat létrehozva, amivel még pontosabban lehet a kívánt elemet megcélozni. Fontos megjegyezni, hogy egy adott elemet több különböző selector-al is el lehet érni, és általánosságban érdemes a lehető legegyszerűbb megoldásra törekedni.

Ezeket a standard selector-okat használja az ArticleSuggestion is az adott elemek felismeréséhez, a tartalom <body> részében keresve.

elem név

az adott típusú elemre a nevével lehet hivatkozni

például a <body> elemet a következő selector-al lehet elérni:

 • body

class

az adott elem class attribútumára a “.” selector-al lehet hivatkozni.

például a <div class=”class1 class2”> elemet a következő selector-okkal lehet elérni:

 • .class1
 • .class2

figyelni kell, hogy a class többször is felhasználható a kódban, így ez nem határozza meg egyértelműen az adott elemet.

id

az adott elem id attribútumára a “#” selector-al lehet hivatkozni.

például a <div id=”firstdiv”> elemet a következő selector-al lehet elérni:

 • "#firstdiv"

az id értékének a kódban egyedinek kell lennie, így elméletben az id attribútum egyértelműen meghatározza az adott elemet, gyakorlatilag a webfejlesztők nem mindig tartják be ezt a szabályt.

adott attribútum létezése

ha csak azt akarjuk meghatározni, hogy az adott elemnek rendelkeznie kell egy adott attribútummal, akkor a “[]” selector-t kell alkalmazni.

például a <div role=”mobile”> elemet a következő selector-al lehet elérni:

 • [role]

ez a megadási mód nem foglalkozik azzal, hogy pontosan milyen érték van megadva, csak azzal, hogy egyáltalán létezik-e az adott attribútum.

adott attribútum értéke

ha egy adott attribútum értékére vagyunk kíváncsiak, akkor is a “[]” selector-t kell alkalmazni, de azt ki lehet egészíteni a keresett értékkel. Ebben az esetben minden olyan elem automatikusan kiesik, aminél nemis létezik az adott attribútum

teljes egyezés

ezzel a megadással a teljes értéket vizsgáljuk

 • [attribute=value]
 • [attribute=”value”]
  • abban az esetben kell csak használni, ha a “value” space-t is tartalmaz

részszöveg valahol az értékben

ezzel a megadással az értékben egy adott részt keresünk

 • [attribute*=value]
 • [attribute*=”value”]
  • abban az esetben kell csak használni, ha a “value” space-t is tartalmaz

részszöveg az érték elején

ezzel a megadással az érték elejét vizsgáljuk

 • [attribute^=value]
 • [attribute^=”value”]
  • abban az esetben kell csak használni, ha a “value” space-t is tartalmaz

részszöveg az érték végén

ezzel a megadással az érték végét vizsgáljuk

 • [attribute$=value]
 • [attribute$=”value”]
  • abban az esetben kell csak használni, ha a “value” space-t is tartalmaz

space-el elválasztott listában adott elem keresése

ezzel a megadással az olyan értékekben keresünk egy adott elemet, amiben space-el elválasztva vannak felsorolva az elemek

például: <div data-x=”val1 val2 val3”>

 • [attribute=value]

x. elem

ha egy adott selector több elemet is megtalál, akkor abból ki lehet egy adottat választani.

első elem

 • :first-child

utolsó elem

 • :last-child

adott elem

 • :nth-child(n)
  • ahol n az a szám, ahanyadik elemet akarjuk elérni

selectorok kombinálása

a selectorokat a végtelenségig lehet kombinálni, akár egyszerű, akár összetett selector-ról van szó.

ugyanannak az elemnek több feltétel megadás

egyszerűen minden elválasztás nélkül egymás után kell írni az összes selector-t

 • .class#id
 • .class[attr][attr2=value]
 • .class1.class2

adott elem adott leszármazottjának keresése

az adott elemre jellemző egyszerű vagy összetett selector után space-el elválasztva kell írni a leszármazott selector-át

 • .item1class .item2class#item2id
 • div a[href]

adott elem közvetlen gyerekének keresése

mint a leszármazott, de a két selector közé be kell rakni a “>” karaktert. Ez cak akkor fogja visszaadni a gyereket, ha az valóban közvetlenül a szülő gyereke és a kettő közt nincs a hierrarchiában más elem.

 • div > a

adott elemet közvetlenül követő első testvér elem keresése

mint a leszármazott, de a két selector közé be kell rakni a “+” karaktert.

azt az egy elemet fogja visszaadni, ami közvetlenül az első elem után van, ugyanazon a hierrarchia szinten.

 • div + a

adott elemet közvetlenül követő összes testvér elem keresése

mint az első testvér, de a “+” karakter helyett a “” karaktert kell rakni.

az összes olyan elemet vissza fogja adni, ami közvetlenül az első elem után van, ugyanazon a hierrarchia szinten.

 • div a